Anna Fotyga o nielegalnych wyborach do rosyjskiej Dumy na okupowanym Krymie „Stanowisko Unii Europejskiej musi być tutaj konsekwentne.”

18 września na terytorium okupowanego przez Federację Rosyjską Krymu odbyły się nielegalne wybory do rosyjskiej Dumy. Już wówczas Anna Fotyga skierowała do Wysokiej Przedstawiciel oficjalną interpelację w sprawie tych wyborów. Z kolei 6 października, Anna Fotyga oraz 36 innych posłów do PE wystosowali list do Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federici Mogherini, w którym wzywają do podtrzymania polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu. Jednocześnie autorzy listu domagają się umieszczenia nazwisk tzw. „deputowanych” do Dumy „wybranych” z terenów okupowanego półwyspu, na liście osób objętych sankcjami przez UE.
Sytuacja na Krymie była również jednym z tematów poruszonych przez Przewodniczącą SEDE podczas poniedziałkowego spotkania z czterema komisarzami KE odpowiedzialnymi za sprawy zewnętrzne.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji poselskiej Anny Fotygi oraz z treścią wysłanego wczoraj listu.
Interpelacja z dnia 23 września 2016 r.:
Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Nielegalne wybory do rosyjskiej Dumy na okupowanym Krymie
Społeczność międzynarodowa prowadzi stanowczą politykę nieuznawania rosyjskiej obecności na okupowanym Krymie, a co za tym idzie, także legalności zorganizowanych 18 września br. na okupowanym terytorium wyborów do izby niższej rosyjskiego parlamentu. Spośród 22 rosyjskich partii biorących udział w wyborach do Dumy, jedynie 9 prokremlowskich ugrupowań postanowiło wystawić kandydatów na okupowanym półwyspie. Także społeczność krymskich Tatarów zbojkotowała nielegalny „plebiscyt”. OBWE, a także UE, nie wysłały misji obserwacyjnych na Krym, a szereg państw stanowczo potępiło przeprowadzenie wyborów, naruszających integralność terytorialną Ukrainy i łamiących prawo międzynarodowe. Logiczną konsekwencją jest nieuznawanie wyników wyborów przeprowadzonych na okupowanym obszarze. Stanowisko Unii Europejskiej musi być tutaj konsekwentne. Nieuznawaniu nielegalnie wybranych członków rosyjskiej Dumy towarzyszyć muszą sankcje personalne. W przeciwnym wypadku prowokacja Putina, jaką były wybory na Krymie, zbojkotowane pomimo znacznych kosztów politycznych i wyborczych przez demokratyczne rosyjskie ugrupowania oraz mieszkańców Krymu, opowiadających się pomimo licznych szykan i prześladowań za integralnością terytorialną Ukrainy, będzie wykorzystana przez Kreml nie tylko na potrzeby konsolidacji społeczeństwa wokół nacjonalistycznych agresywnych działań, ale również stanie się przedmiotem gry na poziomie międzynarodowym, w konsekwencji powodując dyplomatyczne i proceduralne problemy.
W związku z powyższym zwracam się do Wysokiej Przedstawiciel z zapytaniem, jakie działania zamierza Pani podjąć, aby osoby bezpośrednio zaangażowane w nielegalne wybory zostały objęte sankcjami personalnymi?
Treść listu:
Dear High Representative,
We are writing to you to draw your attention to the fact that as a result of so-called elections to the Russian State Duma of 18 September, six deputies were elected to represent Crimea, a region of Ukraine, illegally occupied and annexed by Russia in 2014.
As rightly stated in the EEAS press release following the elections in Russia, „the European Union has not recognised the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation and therefore does not recognise the holding of elections in the Crimean peninsula”.
In our view, it is therefore in full consistence with the EU’s policy in support for the territorial integrity and sovereignty of Ukraine to demand that six so-called Crimean deputies – namely Ruslan Balbek, Mikhail Sheremet, Andrey Kozenko, Konstantin Bakharev, Dmitry Belik, and Svetlana Savchenko – are included into the sanctions list, considering that the seventh one, Natalya Poklonskaya, is already sanctioned.
We hereby reiterate that we remain fully committed to the EU’s policy of non-recognition of the illegal occupation and annexation of Crimea, a region of Ukraine, and that we have no intention to deal in any way or form with those individuals who were illegally „elected” in Crimea.
It is also our deep conviction that the presence of these individuals in the Russian State Duma is casting a dark shadow on the Russian parliament as such. In addition, we strongly regret to have learnt that according to the OSCE/ODIHR the electoral environment in Russia was negatively affected by increasing restrictions to fundamental freedoms and political rights. We are convinced that inclusion of the above mentioned Russian citizens illegally „elected” in Crimea, a region of Ukraine, is in full compliance with the existing EU policy line and we therefore are waiting for the subsequent decision from the Council.

Powiązane wpisy

Leave a Reply