Powstrzymać wsparcie dla prorosyjskich terrorystów

1082Anna Fotyga w poniedziałek wystosowała zapytanie pisemne do Komisji Europejskiej apelując o powstrzymanie wsparcia, jakie prorosyjskim terrorystom udzielają obywatele państw UE. Chodzi m.in. o wstępowanie w szeregi ugrupowań terrorystycznych w Doniecku i Ługańsku, a także o wsparcie rzeczowe i finansowe oraz zaangażowanie w wojnę propagandową. Przeczytaj całe zapytanie.

Wstępowanie wielu Europejczyków w szeregi bojowników Da’esh stanowi obecnie wysoce niepokojący problem, szc…zególnie z chwilą ich powrotu do Europy. Państwa członkowskie, władze UE oraz opinia publiczna są świadome zagrożeń wynikających z obecności ekstremistów islamskich na terytorium UE. Od dłuższego czasu, także na forum UE, prowadzone są dyskusje i podejmowane działania w celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z faktu powrotu islamskich ekstremitów na tereny państw członkowskich. Chciałabym zwrócić uwagę Komisji na problem analogiczny, a jednak pomijany w debacie publicznej. Mam na myśli problem mieszkańców krajów europejskich przyłączających się do walk we wschodniej Ukrainie po stronie prorosyjskich terrorystów. Biorą oni udział w regularnych walkach zbrojnych i atakach terrorystycznych. Nie jest jasne z jakich źródeł finansowane są ich wyjazdy. Po powrocie do swoich ojczystych krajów stanowią oni realne zagrożenie, będąc narzędziem wojny hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmym zapytaniem: 1. czy KE jest świadoma opisanego zagrożenia? 2. czy KE monitoruje opisany problem oraz czy planowane jest podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wskazanym zagrożeniom, w tym finansowania przez obywateli państw UE prorosyjskich terrorystów z Donbasu i Ługańska oraz prowadzonej przez nich propagandy i rekrutacji?

fot. Anna Fotyga i Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksandr Turczynow podczas misji SEDE na Ukrainie 19.03.2015

Powiązane wpisy

Leave a Reply