Day

4 czerwca, 2015
Anna Fotyga wystosowała zapytanie pisemne do wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji Federici Mogherini poruszając w kontekście ocieplenia relacji z Mińskiem stan społeczeńśtwa obywatelskiego na Białorusi oraz sytuację mieszkających tam Polaków. Poniżej treść zapytania. Od kilku miesięcy zaobserować możemy ocieplenie kontaktów UE-Białoruś. Obiektywnie docenić należy postawę Białorusi wobec konfliktu na Ukrainie. Mińsk przede wszystkim liczy na...
Read More
Anna Fotyga w poniedziałek wystosowała zapytanie pisemne do Komisji Europejskiej apelując o powstrzymanie wsparcia, jakie prorosyjskim terrorystom udzielają obywatele państw UE. Chodzi m.in. o wstępowanie w szeregi ugrupowań terrorystycznych w Doniecku i Ługańsku, a także o wsparcie rzeczowe i finansowe oraz zaangażowanie w wojnę propagandową. Przeczytaj całe zapytanie. Wstępowanie wielu Europejczyków w szeregi bojowników Da’esh...
Read More
Anna Fotyga
X