Day

29 maja, 2012
parlament europejski
To pytanie nie jest absurdalne. Jeżeli przyjmiemy, że przeważająca część obowiązującego w naszym kraju prawa rodzi się w Brukseli, należy przyjrzeć się uważnie, jak rząd i większość parlamentarna wykorzystują pośrednie etapy legislacyjne, by promować polskie interesy. Na podstawie frustrujących zmagań w Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu wiem, że z tej roli całkowicie zrezygnowali posłowie reprezentujący...
Read More
Anna Fotyga
X