Day

31 stycznia, 2012
parlament europejski
Czy sądzicie Państwo, że „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”, jak zapisano w  art. 4 ust. 1 ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r.? Wszystko wskazuje na to, że angażując się w negocjacje polskiej obecności w unii fiskalnej państw członkowskich UE, premier Donald Tusk  postanowił zastosować raczej znaną od wieków  mądrość zawartą w...
Read More