Single Blog Title

This is a single blog caption
10 czerwiec 2021

Należy zatrzymać Nord Stream-2

Dziś w Strasburgu, podczas ostatniego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbyła się debata na temat uznania przez Rosję niemieckich organizacji pozarządowych za organizacje niepożądane i zatrzymanie Andrieja Piwowarowa. Głos w dyskusji w imieniu EKR zabrała Anna Fotyga.

„Andrej Piwowarow został aresztowany na podstawie sfabrykowanych zarzutów, zatrzymany na lotnisku w Sankt Petersburgu na pokładzie kołującego do startu polskiego cywilnego samolotu” – mówiła Anna Fotyga opisując kolejną falę represji wymierzoną w przeciwników politycznych przed zbliżającymi się wyborami do rosyjskiego parlamentu. „Putin wpisał na czarną listę szereg istotnych instytucji, nie tylko wspomniane niemieckie organizacje pozarządowe, ale również ważne amerykańskie organizacje jak Międzynarodowy Instytut Republikański, Narodowy Instytut Demokratyczny, Narodowa Fundacja na rzecz Demokracji, czy też finansowany przez UE Europejski Fundusz na rzecz Demokracji. Zakazał także działalności istotnych mediów, takich jak Radio Wolna Europa” – wymieniała polska polityk. „Najlepszą reakcją na te działania byłoby natychmiastowe zatrzymanie Nord Stream-2, a także zachowanie szczególnej staranności i dopełnianie obowiązku przestrzegania praw człowieka angażując się zarówno politycznie jak i w  gospodarczo z Federacją Rosyjską, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka” – mówiła Fotyga.

„Cieszę się, że Parlament w sposób trzeźwy ocenia sytuację w Rosji, podtrzymując sprzeciw wobec Nord Stream2. Pozytywne w kontekście przyszłotygodniowych szczytów jest także przyjęcie zaproponowanych przeze mnie poprawek wskazujących na prześladowanie przez Putina amerykańskich instytucji, ale także potępiających przyjmowanie przez wysokich rangą europejskich polityków lukratywnych umów z przedsiębiorstwami należącymi do Kremla lub z nim powiązanymi, takimi jak Gazprom czy Rosnieft” – wskazała polska polityk komentując głosowanie nad towarzysząca debacie rezolucją.

Leave a Reply