Single Blog Title

This is a single blog caption
10 czerwiec 2021

Anna Fotyga o 75. i 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Dziś  w Strasburgu podczas sesji plenarnej PE odbyła się debata nt. sprawozdania w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 75. i 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Głos w niej w imieniu grupy EKR zabrała eurodeputowana PiS Anna Fotyga.

“Organizacja Narodów Zjednoczonych została założona 75 lat temu i przez tych 75 lat zawsze chwaliliśmy bardzo dobrze stosunki wielostronne, doceniając szczególnie rolę ONZ w budowaniu międzynarodowego systemu praw człowieka i międzynarodowej pomocy humanitarnej” – stwierdziła Anna Fotyga. Jak podkreśliła była szefowa polskiej dyplomacji, na uznanie zasługują również działania na rzecz stabilizacji, które ONZ prowadzi w wielu ogniskach kryzysu.

Eurodeputowana PiS wspomniała jednocześnie o obawach dotyczących trudniejszej roli krajów, takich jak Rosja czy Chiny w systemie multilateralnym. “Myślę, że Unia Europejska musi działać w sposób bardzo wyważony i ostrożny. Pamiętajmy, że wartością dodaną naszej Wspólnoty jest jednomyślność w sprawach zagranicznych” – dodała.

Leave a Reply