Single Blog Title

This is a single blog caption
31 Marzec 2021

Unia powinna uznać ADF za organizację terrorystyczną

Kierując w 2017 roku misją SEDE do Demokratycznej Republiki Konga (DRK) zaczęłam dostrzegać powiązania Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF) z międzynarodową siatką dżihadystyczną. ADF to nie są zwykli kryminaliści żyjący z nielegalnego wydobycia surowców ziem rzadkich i transgranicznego przemytu. Przede wszystkim to organizacja stosująca na szeroką skalę terror1. Dziwię się, że ESDZ nie dostrzega tych powiązań, doradzając urzędnikom PE przygotowującym rezolucję na temat sytuacji w DRK unikania takich porównań2 . W moim przekonaniu istnieje szereg przesłanek jasno wskazujących na terrorystyczną działalność ADF, wypełniając kryteria wspólnego stanowiska Rady (2001/931/CFSP)3 , uzasadniając konieczność zastosowania wobec ADF działań
przypisanych do katalogu działań antyterrorystycznych. Dzień po uzyskaniu opinii ESDZ, Departament Stanu USA ogłosił wpisanie ADF na listę organizacji terrorystycznych4. Niestety, po raz kolejny unijna dyplomacja nie jest w stanie skoordynować działań z naszym najważniejszym partnerem. Błędnie doradza także innym unijnym instytucjom w tym zakresie. Dlatego zwracam się do Wysokiego Przedstawiciela z zapytaniem:
1 Czy urzędnicy współpracujący z PE przy przygotowaniu rezolucji posiadali niezbędną wiedzę merytoryczną o sytuacji w DRK oraz działalności sieci terrorystycznych w Afryce?
2 Czy ESDZ podziela argumenty Departamentu Stanu nt. działalności terrorystycznej ADF, w tym
w zakresie spełniania kryteriów umieszczenia na liście organizacji terrorystycznych?
3 Czy przy najbliższej weryfikacji zamierza podjąć kroki na rzecz uznania ADF za organizację
terrorystyczną?

 

 1. Przemoc we wschodniej części DRK pochłonęła w 2020 r. ponad 2000 ofiar, z czego 849 to cywile zabici w
  wyniku ataków Sojuszu Sił Demokratycznych na terytoriach Irumu i Mambasa w prowincji Ituri oraz na
  terytorium Beni w prowincji Kiwu Północne.
 2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie sytuacji we wschodniej części
  Demokratycznej Republiki Konga oraz zabójstwa włoskiego ambasadora Luki Attanasia i osób z jego
  otoczenia (2021/2577(RSP)).
 3. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?ri=CELEX:32001E0931&qid=1412597066958&from=EN
 4. State Department Terrorist Designations of ISIS Affiliates and Leaders in the Democratic Republic of the Congo and Mozambique – United States Department of State

Leave a Reply