Single Blog Title

This is a single blog caption
25 Marzec 2021

Nowe partnerstwo Unia-Afryka

Wczoraj podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce dyskusja na temat nowej strategii UE–Afryka. W debacie głos zabrała Anna Fotyga, autorka opinii do tego dokumentu w zakresie  spraw zagranicznych i bezpieczeństwa

Anna Fotyga mówiła, że kierując misjami Parlamentu Europejskiego w państwach afrykańskich mogła dostrzec, jak wielkie nadzieje Afrykańczycy pokładają  w Unii Europejskiej. “Musimy sprostać temu wyzwaniu i pozostawać strategicznie zaangażowani na kontynencie, prowadząc dialog z Afrykańczykami, próbując wspólnie poprawić trudną sytuację, pogorszoną jeszcze przez pandemię” – podkreśliła Fotyga. “Zaangażowanie UE w Afryce jest dużo bardziej wartościowe i konstruktywne niż jakiekolwiek działania naszych rywali – Chin i Rosji, które starają się jedynie zwiększać swoje strefy wpływów na tym kontynencie” – mówiła była szefowa polskiej dyplomacji.

Jednocześnie Fotyga, autorka opinii AFETu do projektu sprawozdania, podziękowała sprawozdawczyni za uwzględnienie wielu postulatów, o które wnosiła.  Jednym z nich jest zachęcanie Afryki do wzięcia odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa i obronności. „Parlament Europejski wzywa UE do zadbania o to, by misje w ramach WPBiO były planowane w sposób zapewniający skuteczność, rozliczalność i odporność z uwzględnieniem efektywnych operacji i silniejszych mandatów powiązanych z konstruktywną wolą polityczną mającą na celu rozwiązywanie konfliktów, a nie ich zamrażanie” – czytamy w przygotowanym przez Annę Fotygę fragmencie. Parlament popiera coraz bardziej proaktywne podejście przyjmowane przez współpracujące regionalne organizacje na rzecz bezpieczeństwa w kierunku pełnego uruchomienia afrykańskiej architektury pokoju i bezpieczeństwa, która zapewnia Unii Afrykańskiej i organizacjom szczebla regionalnego niezbędne narzędzia do zapobiegania konfliktom, zarządzania nimi i ich rozwiązywania. Szczególnego wsparcia  inicjatyw UA i organizacji regionalnych, takich jak ECOWAS czy Grupa Pięciu na rzecz Sahelu. Anna Fotyga zabiegała także do wyjścia poza relację darczyńca–beneficjent, zwracając uwagę na skutki  rosnącej obecności Chin i Rosji na kontynencie. „UE jest jednym z pierwszych podmiotów pomagających kontynentowi afrykańskiemu, podczas gdy destrukcyjna polityka stosowana przez inne podmioty negatywnie wpływa na narody afrykańskie, co również niekorzystnie oddziałuje na UE” – czytamy w dokumencie, który podkreśla także, że Chiny i Rosja osiągają korzyści kosztem suwerenności krajów afrykańskich i europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego PE wzywa UE do opracowania strategicznej i długofalowej odpowiedzi na chińską koncepcję „Jeden pas i jeden szlak”.

 

Leave a Reply