Single Blog Title

This is a single blog caption
02 Marzec 2021

Anna Fotyga o problemie niewybuchów i broni chemicznej zalegających na dnie Bałtyku

Niewybuchy i broń chemiczna zalegająca na dnie Bałtyku to zagrożenie dla człowieka i środowiska, które od dekad czeka na działania. Anna Fotyga podjęła kolejną inicjatywę w tej sprawie zwracając się do Komisji Europejskiej z pytaniem jakie kroki podejmowane są w tej sprawie oraz jakie środki przewidziane będą na ten cel nowej perspektywie finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania.

Konieczność zintensyfikowania działań w celu usunięcia zagrożenia wynikającego z zalegających na dnie Bałtyku niewybuchów i broni chemicznej
W lutym 2019 r. byłam prelegentem Kolokwium poświęconego wyzwaniom związanym z niewybuchami w morzu, zorganizowanym przez Komisję Europejską, które stanowić miało istotny krok w diagnozie problemu i określić sposoby jego rozwiązania. Przedstawiciele państw członkowskich, organizacji regionalnych i międzynarodowych oraz naukowcy wskazali na potrzebę ściślejszej współpracy w celu usprawnienia monitorowania i możliwości usunięcia zatopionej amunicji. Jak wskazałam podczas Kolokwium, szczególnie trudna sytuacja w tym zakresie jest w Morzu Bałtyckim, gdzie według różnych opracowań naukowych może to być od 50 do 100 tys. ton. Z
informacji KE wynika, że problem ten zostanie uwzględniony w ramach programu Interreg „Region Morza Bałtyckiego” 2021-2027. Kwestia niewybuchów i broni chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku musi zająć priorytetowe miejsce w negocjowanym programie. W związku ze zbliżającym się w marcu kolejnym spotkaniem Wspólnego Komitetu Programowego zwracam się z pytaniami:
1 Jaki status będzie miał problem amunicji i broni chemicznej w ramach programu Interreg „Region Morza Bałtyckiego”, w ramach których priorytetów będzie on ujęty?
2 Jakie inne działania podjęła KE od czasu wspomnianego Kolokwium, w szczególności w zakresie zacieśnienia współpracy w celu lepszego monitorowania oraz docelowego unieszkodliwienia zatopionej broni?
3 Czy Komisja Europejska przewiduje jakiekolwiek działania horyzontalne, w ramach których kraje nadbałtyckie mogłyby wymieniać doświadczenia i wiedzę z państwami, borykającymi się z problemem zatopionej amunicji i broni chemicznej w innych europejskich morzach oraz jakie środki finansowe zamierza przeznaczyć na ten cel?

Leave a Reply