Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Styczeń 2021

Plany kontrowersyjnej wizyty Wysokiego Przedstawiciela w Moskwie

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji spraw zagranicznych PE z udziałem sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Anna Fotyga poruszyła kwestię kontrowersyjnych planów wizyty Wysokiego Przedstawiciela w Moskwie. Anna Fotyga skierowała także priorytetowe zapytanie w tej sprawie:

Po zapadnięciu w 1945 roku żelaznej kurtyny Zachód pozostawał dla mojej części kontynentu oazą wolności. W trudnych czasach stanu wojennego czuliśmy wsparcie wolnego świata, także w wymiarze moralnym. Pamiętam, jak dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy odwiedził wówczas więźniów politycznych. Nawet komunistyczny rząd nie był w stanie mu odmówić możliwości udania się do więzień. Dla nas był to wielki zastrzyk nadziei. W swojej działalności politycznej zawsze wspieram więźniów politycznych czy to w naszym wschodnim sąsiedztwie, Iranie, Chinach czy Wenezueli.

W świetle prowadzonej niezmiennie od wielu lat przez Kreml polityki agresji wobec sąsiadów i opresji własnego społeczeństwa, uważam za skandaliczne przyjęcie zaproszenia Siergieja Ławrowa do złożenia wizyty w Moskwie. Całe moje doświadczenie życiowe i polityczne wskazuje, iż jest to wielki błąd, który pociągnie za sobą poważne konsekwencje, nie tylko dla oceny pracy Wysokiego Przedstawiciela, wizerunku UE, ale przede wszystkim solidarności i konsensu w fundamentalnej kwestii zagrożenia ze wschodu.

 Czy w agendzie wizyty znalazło się spotkanie z Nawalnym oraz czy ESDZ wystąpił do rosyjskich władz o zgodę na odbycie spotkania?

Czy Wysoki Przedstawiciel nie uważa, iż brutalne stłumienie i aresztowanie tysięcy pokojowych protestujących jest powodem do odwołania wizyty?

Czy planując wizytę w Moskwie WP nie powinien przeprowadzić szerokich konsultacji ze stolicami państw UE najbardziej zaniepokojonymi polityką Kremla oraz odwiedzić po drodze do Moskwy stolic państw będących obiektem bezpośredniej rosyjskiej agresji, jak Ukraina i Gruzja?

Leave a Reply