Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Styczeń 2021

Anna Fotyga pyta Unię Europejską o reakcję na represje reżimu Łukaszenki wobec nieletnich

Pokojowe protesty Białorusinów, które wybuchły w sierpniu po sfałszowanych wyborach prezydenckich, pomimo brutalnych represji, nie ustają od 5 miesięcy. Reżim Łukaszenki pozostaje głuchy na nawoływania społeczności międzynarodowej o przestrzeganie praw człowieka wobec demonstrantów. Metody zastraszania i walki z protestującymi obejmują także represje wobec nieletnich oraz ich rodzin. W sumie od sierpnia do grudnia 2020 roku setki nieletnich zostało zatrzymanych i pociągniętych do odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Prokuratura Generalna Białorusi wydała oficjalne ostrzeżenia ponad 300 rodzinom za udział dzieci w protestach, po udziale w demonstracjach dzieci były odbierane z rodzin, KGB zastraszało uczniów w szkołach, z uczelni wydalano studentów, potwierdzone są przypadki rodzin, które opuściły Białoruś ze strachu przed odebraniem dzieci. Według doniesień medialnych oraz NGO organy ścigania stosują wobec nieletnich tortury, maltretowanie i odmawiają im pomocy medycznej, naruszając nie tylko prawo białoruskie, ale także międzynarodowe zobowiązania, w tym Konwencję o prawach dziecka ratyfikowaną przez Białoruś 31.10.1990 r.
Jakie działania podejmie WP/VP w celu zagwarantowania przestrzegania praw człowieka wobec nieletnich zatrzymanych w związku z udziałem w pokojowych protestach ich lub ich rodziców?
Jakie działania zamierza podjąć UE w sprawie Hospicjum dla Dzieci im. Św. Huberta w Grodnie, od 13 lat pomagającemu ciężko chorym dzieciom i ich rodzicom, które zostanie najprawdopodobniej zamknięte na podstawie sfingowanych zarzutów, a w rzeczywistości z powodu udziału w prodemokratycznych protestach dyrektorki Olgi Wialiczki?

Leave a Reply