Day

Styczeń 25, 2021

Rozmowa z Ted Hui

#AnnaFotyga  rozmawiała dziś z Ted Hui politykiem prodemokratycznym z #Hongkong zmuszonym do emigracji przez władze podporządkowane Komunistycznej Partii Chin.