Single Blog Title

This is a single blog caption
15 Czerwiec 2020

Zapowiedź nowych amerykańskich ponadpartyjnych sankcji wobec NS-2 vs. działalność lobbingowa w UE wspierająca kontrowersyjny rosyjsko-niemiecki projekt gazowy

Anna Fotyga po raz kolejny interweniuje w sprawie rosyjsko-niemieckiego projektu gazowego Nord Steam-2. W priorytetowym zapytaniu skierowanym do Komisji Europejskiej europoseł odnosi się do zapowiedzi nowych amerykańskich sankcji wymierzonych w NS-2, a także prowadzonych w niektórych stolicach europejskich i w Brukseli działań lobbingowych wspierających szkodliwą inwestycję. Poniżej zamieszczamy pełną treść zapytania.

 

Z zadowoleniem przyjęłam wiadomość o nowej amerykańskiej ponadpartyjnej legislacji mającej wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy poprzez nałożenie sankcji na podmioty zaangażowane w Nord Stream-2. Zdanie Parlamentu, Komisji i większości państw członkowskich na temat szkodliwości tego projektu politycznego jest powszechnie znane. Niemniej jednak, co jakiś czas -głównie z niemieckiej i austriackiej strony -pojawiają się głosy broniące rosyjskiej broni hybrydowej jaką de facto jest gazociąg NS-2, atakujące amerykańskie działania i osłabiające wolę podjęcia kolejnych zdecydowanych kroków ze strony UE. Komisja powinna  stanowczo odpowiedzieć na ostatnie kłamliwe głosy, iż sankcje amerykańskie są „poważną  ingerencją w bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność UE”, podkreślając, iż jest dokładnie przeciwnie: to Nord Stream-2 zagraża i ingeruje w bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność Wspólnoty.
Gazprom zbudował całą sieć lobbingową, w której zatrudnienie znajdują także byli urzędnicy Komisji, wykorzystując swoje wpływy i kontakty. Czy Komisja, znając korupcyjne praktyki Rosjan, a także powiązania kierownictwa NS-2 z byłymi komunistycznymi służbami specjalnymi Rosji i Niemiec, prowadzi analizę działań lobbingowych firm związanych z NS-2 oraz firm consultingowych i PR wynajętych przez nie?
Proszę o przedstawienie zarejestrowanych w rejestrze przejrzystości KE działań lobbingowych wspierających Nord Stream-2, w  tym wymierzonych w trzeci pakiet energetyczny. Czy KE dokonała wszelkich starań, aby zablokować naciski na proces wdrażania przepisów mających powstrzymać NS-2, a  także mających kształtować w przychylny sposób politykę instytucji UE wobec NS-2, także poprzez działania nie ujęte w rejestrze?

Leave a Reply