Single Blog Title

This is a single blog caption
12 Czerwiec 2020

Anna Fotyga interweniuje w sprawie przedwyborczych represji na Białorusi

Na Białorusi, wraz ze zbliżającymi się wyznaczonymi na 9 sierpnia wyborami prezydenckimi, nasilają się represje i prześladowania ewentualnych kandydatów opozycyjnych oraz wspierających ich aktywistów. Łamane są prawa człowieka. Anna Fotyga wystosowała wczoraj interpelację w tej sprawie do Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania.

26 lat władzy Aleksandra Łukaszenki charakteryzowała polityka zacieśnienia relacji z Rosją, zręczne rozgrywanie Zachodu, ale przede wszystkim – opresje wobec własnego społeczeństwa. Chociaż dostrzegam w ostatnim czasie próby utrzymania pewnego poziomu niezależności od Kremla – czego
wymierne rezultaty widzimy w obszarze zaopatrzenia w ropę naftową – jasne jest, iż Łukaszenka zrobi wszystko, by utrzymać władzę na kolejne lata. Decyzji o wyznaczeniu wyborów prezydenckich na 9 sierpnia towarzyszyły zatrzymania ok. stu osób protestujących przeciwko aresztowaniu Siarhieja Cichanouskiego. Opozycjonista został zatrzymany w Grodnie, podczas akcji zbierania podpisów
poparcia dla swojej żony Swiatłany Cichanouskiej. Zatrzymanym opozycjonistom stawiane są sfabrykowane zarzuty grożące wieloletnim więzieniem, ich bliscy są nieustannie zastraszani, przeprowadzane są rewizje mieszkań. To wszystko dzieje się tuż za granicą UE. Jednocześnie aparat państwowy prześladuje i zastrasza osoby ujawniające prawdziwe informacje na temat epidemii Covid19 lub krytycznie wypowiadające się na temat działań reżimu Łukaszenki w walce z pandemią.
Wszystkie te okoliczności wymagają stanowczej reakcji, także ze strony UE.
Jakie działania podjęła UE, by zaprotestować wobec aresztowań i zastraszania opozycjonistów oraz osób krytycznie wypowiadających się o działaniach rządu w walce z epidemią?
Czy KE przewiduje nałożenie sankcji na przedstawicieli władz Białorusi odpowiedzialnych za przypadki łamania praw człowieka i wolności słowa, a także ewentualne fałszerstwa wyborcze?

Leave a Reply