Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Marzec 2020

Fotyga: Strzeżmy się fałszywych przyjaciół, szczególnie w czasie kryzysów

 
Dziś w PE w Brukseli podczas nadzwyczajne sesji odbyła się debata “Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19”. W procedurze pisemnej głos zabrała Anna Fotyga:
 
Chciałabym złożyć wyrazy współczucia rodzinom ofiar COVID-19, życzyć powrotu do zdrowia chorym, a także wyrazić uznanie bohaterskim lekarzom i pielęgniarkom walczącym z pandemią oraz wszystkim tym, którzy z poświęceniem wykonując swoje obowiązki, zapewniają bezpieczeństwo naszym społeczeństwom.
Dziś widzimy, że walka z pandemią odbywa się przede wszystkim w państwach członkowskich. Polski rząd zareagował na czas, działa w sposób właściwy, ma moje pełne poparcie. Od Unii oczekuje zaś elastycznego i sprawnego wykorzystania mechanizmu zamówień, zapewniającego dostawy środków medycznych dla całej wspólnoty – a o ile to możliwe – także naszych najbliższych partnerów i sąsiadów: państw aplikujących i stowarzyszonych. Jednak najważniejszym zadaniem, które leży w kompetencjach UE, jest przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu, który nastąpi w wyniku pandemii. UE musi przemyśleć swoje priorytety i niektóre polityki. Dziś widzimy, obserwując prace branży transportowej, jak szkodliwy może być pakiet mobilności. Należy jeszcze raz przemyśleć Green Deal. Należy chronić miejsca pracy, właściwie wykorzystując Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz Europejski Fundusz Solidarności. Nie mam wątpliwości, iż nowa perspektywa finansowa 2021-2027 musi być ambitna.
Mam także apel do kolegów ze skrajnej lewej i prawej strony sali: Strzeżmy się fałszywych przyjaciół, szczególnie w czasie kryzysów. Federacja Rosyjska oraz inni nasi adwersarze nie porzucili swoich ambicji.

Leave a Reply