Single Blog Title

This is a single blog caption
19 Grudzień 2019

Parlament Europejski potępił krwawe represje w Iranie

Z inicjatywy Anny Fotygi w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie. Europosłowie przyjęli dziś także rezolucję w tej sprawie.

„Nawet najmniejsze, najbardziej ostrożne dane dotyczące liczby ofiar stłumienia niedawnych pokojowych protestów w Iranie są szokujące. Kolejne tysiące osób trafiło do więzień” – mówiła Anna Fotyga w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. „Z zadowoleniem przyjmuję, iż Parlament Europejski ponad politycznymi podziałami przygotował rezolucję potępiającą reżim w Teheranie za popełnione morderstwa, wzywając ONZ do przeprowadzenia niezależnych śledztw w tej sprawie, domagając się od Teheranu opublikowania pełnej listy ofiar, wydania ciał, oraz zakończenia okresu bezkarności osób odpowiedzialnych za brutalne prześladowanie społeczeństwa w Iranie”- mówiła polska polityk.

Tekst przyjętej dziś rezolucji, której główną negocjatorką była Anna Fotyga:
https://www.europarl.europa.eu/…/doc…/RC-9-2019-0271_PL.html

Wystąpienie można obejrzeć na stronie PE: https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html…#

Leave a Reply