Single Blog Title

This is a single blog caption
14 Listopad 2019

Fotyga: Musimy wzmocnić relacje z państwami stowarzyszonymi UE

Dziś na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych PE (AFET), odbyło się wysłuchanie kandydata na komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, węgierskiego dyplomaty  Olivéra Várhelyi. W imieniu grupy EKR, pytania zadała Anna Fotyga.

Polska polityk przypomniała, że oświadczenie przewodniczącego Junckera, wygłoszone 5 lat temu, w którym mówił, iż za jego kadencji nie dojdzie do rozszerzenia UE, a także ostatnie decyzje Rady dotyczące Macedonii Północnej i Albanii (Francja zablokowała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych), mają olbrzymi wpływ na państwa Partnerstwa Wschodniego oraz państwa objęte procesem z Salonik, gdzie w 2003 r. podczas szczytu UE zobowiązały się do rozszerzenia o państwa Bałkanów Zachodnich.

„W okresie poprzedzającym kolejny szczyt Partnerstwa Wschodniego musimy znaleźć sposoby na ożywienie zaangażowania UE i państw Partnerstwa, biorąc oczywiście pod uwagę różnice pomiędzy nimi.  Przede wszystkim wzmocnić musimy relacje z państwami stowarzyszonymi – Gruzją Ukrainą,  Mołdową” –  mówiła Anna Fotyga, dopytując, jakie  Várhelyi ma plany w tym zakresie

W swojej odpowiedzi Várhelyi poinformował, iż Komisja prowadzi obecnie przegląd Partnerstwa Wschodniego i w najbliższym czasie przygotuje propozycje, mające wzmocnić relacje UE z państwami Partnerstwa. „Musimy wspomóc te kraje w stworzeniu gospodarki rynkowej, która pomoże im oprzeć się zewnętrznej presji, ale także stworzyć klimat do inwestycji, przyczyniając się do dobrobytu swoich społeczeństw” – mówił kandydat na komisarza.

„Jeżeli państwa mają wolę głębszego zaangażowania się, musimy być do niego przygotowani, w tym do integracji w tak wielu obszarach, jak nasi partnerzy wyrażą gotowość” – mówił Várhelyi. „Wciąż jednak należy implementować zapisy DCFTA, musimy im w tym pomóc” – mówił węgierski dyplomata, podkreślając szczególne znaczenie rozwoju gospodarczego oraz budowy infrastruktury transportowej i energetycznej.

Anna Fotyga podkreśliła, iż we współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, istotny jest także wymiar bezpieczeństwa. „W przypadku niektórych państw, takich jak Białoruś, która prowadzi na swoim terytorium ćwiczenia wojskowe wymierzone w nasze państwa, jest to wątpliwe. Z kolei Ukraina, przeciwstawiająca się zewnętrznej agresji, w pewnym stopniu walcząca także za każdego z nas, ma tutaj duże możliwości, jak podpisana już umowa administracyjna z Europejską Agencją Obrony. Takie szersze znaczenie mają umowy ramowe w sprawach WPBiO” – mówiła polska polityk.

„Jeżeli chodzi o Ukrainę, mamy specjalną odpowiedzialność, musimy pomóc jej odzyskać suwerenność nad całym terytorium. musimy stać przy Ukrainie i jej bronić, m,in. przedłużając sankcje wobec Federacji Rosyjskiej” – mówił węgierski kandydat na komisarza ds. rozszerzenia i sąsiedztwa.

Leave a Reply