Single Blog Title

This is a single blog caption
14 Listopad 2019

Anna Fotyga: Wzywam do użycia wszelkich dostępnych instrumentów by położyć kres bezkarności osób popełniających przestępstwa wobec dziennikarzy

W związku z obchodzonym 2 listopada Dniem Walki z Bezkarnością za Przestępstwa wobec Dziennikarzy, podczas trwającej w Brukseli mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, europosłowie dyskutowali na temat sposobów ochrony dziennikarzy.

Według danych  ONZ, w ciągu ostatnich dwunastu lat ponad 1000 dziennikarzy straciło życie. Podczas debaty plenarnej w Brukseli, posłowie podsumowali dotychczasowe działania na rzecz ochrony osób wykonujących ten zawód oraz przeciwstawili się poczuciu bezkarności na świecie, a także zaproponowali kolejne środki zapobiegające przemocy wobec dziennikarzy. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrała europoseł PiS, Anna Fotyga.

 

 “Oddaję hołd dziennikarzom z całego świata, a w szczególności tym, którzy zdają relacje z obszarów objętych konfliktami, jak również dziennikarzom śledczym, którzy rzucają wyzwanie autokratycznym lub skorumpowanym reżimom” – mówiła Anna Fotyga. Jak podkreślała europosłanka PiS, bez zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dziennikarzom będziemy mieć do czynienia z chaosem i dezinformacją.

“Dlatego dzisiaj, w Międzynarodowy Dzień Walki z Bezkarnością za Przestępstwa wobec Dziennikarzy, musimy pamiętać o tych, którzy stracili życie”- zaznaczyła była szefowa polskiej dyplomacji.

Polska polityk przywołała dane UNESCO, które wskazują, że do przestępstw tych dochodzi w szczególności w krajach arabskich, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce. Niestety, jak zauważyła, takie przypadki mają miejsce również na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Anna Fotyga wspomniała nazwiska dwóch dziennikarzy zamordowanych niedawno w Europie – maltańskiej reporterki Daphne Galizii oraz słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka.

 

“Wzywam do zwiększenia wysiłków i użycia wszelkich dostępnych instrumentów by wyeliminować bezkarność sprawców tych czynów” – apelowała Fotyga dodając, iż obecnie aż 90% przypadków przestępstw wobec dziennikarzy nadal pozostaje bezkarnych.

Leave a Reply