Single Blog Title

This is a single blog caption
24 Wrzesień 2019

Nauczanie św. Jana Pawła II

Nauczanie św. Jana Pawła II, jego duchowa i intelektualna spuścizna jako inspiracja dla odnowy duchowości w Belgii i Europie były tematem spotkania Anny Fotygi z księżną Elżbietą Drucką-Lubecką.

Leave a Reply