Single Blog Title

This is a single blog caption
24 Wrzesień 2019

Anna Fotyga pyta o kierunki wizyt Mogherini

Anna Fotyga złożyła zapytanie do Wysokiej Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącej Komisji o przedstawienie zestawienia wizyt Federici Mogherini, zwracając uwagę, iż nawet pobieżne analizy wskazują na znaczące dysproporcje w częstotliwości wizy w poszczególnych stolicach. Poniżej pełna treść zapytania

Oficjalne wizyty Wysokiej Przedstawiciel

Dobiega końca pięć lat kadencji Wysokiej Przedstawiciel. Nie ma wątpliwości, iż był to okres niespotykanych w XXI wieku wyzwań. Wbrew tytułowi i zapisom przyjętej w 2003 roku Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, Europa nie jest bezpieczniejsza, a świat wokół nie jest lepszy. Nasze granice na wschodzie i południu stanęły w ogniu. Sytuacja ta wymaga stanowczej odpowiedzi i działań całej Unii, ale także aktywności Wysokiej Przedstawiciel. Jedną z nich są składane oficjalne wizyty, które pozwalają nie tylko ocenić sytuację na miejscu i prowadzić dialog na wysokim szczeblu, ale mają także istotne polityczne znaczenie, pokazując, że odwiedzany kraj nie jest izolowany, a agresor nie może bez przeszkód i kosztów ingerować w jego wewnętrzne sprawy. Tymczasem, nawet z pobieżnej analizy wizyt wynika, iż WP sporadycznie odwiedzała zaatakowaną przez Rosję Ukrainę czy Gruzję, omijała Izrael – naszego strategicznego partnera (także w walce z terroryzmem) i jedyną demokrację na Bliskim Wschodzie, czy dystansowała się od naszego najważniejszego partnera – Stanów Zjednoczonych.

Dlatego proszę o przedstawienie zestawienia (tabeli) wszystkich podróży WP podczas mijającej kadencji (data, miejsce, cel) poza UE jak i odbytych w państwach członkowskich UE.

Czy WP analizując swoje podróże, dostrzega przedstawione przeze mnie widoczne dysproporcje? Czym są one motywowane?

Leave a Reply