Single Blog Title

This is a single blog caption
02 Sierpień 2019

Anna Fotyga pyta Komisję Europejską o bulwersujące ustalenia raportu wewnętrznego biura ds. etyki UNRWA

Anna Fotyga zaniepokojona ustaleniami raportu wewnętrznego biura ds. etyki UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) wskazującego liczne nadużycia na najwyższych szczeblach administracji tej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem pisemnym, które w tej sprawie była szefowa polskiej dyplomacji skierowała do Komisji Europejskiej.
 
“26 czerwca Komisja Europejska zadeklarowała dodatkowe 21 milionów Euro wsparcia dla UNRWA na rok 2019 (poza 82 milionami Euro już wpłaconymi w tym roku). Dodatkowa kwota miała według komisarza Hahna zagwarantować niezbędne wsparcie dla osób objętych działalnością UNRWA, w tym dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Tymczasem poufny wewnętrzny raport biura ds. etyki UNRWA, który niedawno wyciekł do mediów, oskarża członków najwyższego kierownictwa organizacji o nadużywanie władzy dla osobistego zysku, nepotyzm, dyskryminację, zastraszanie pracowników, niewłaściwe zachowania seksualne oraz defraudację środków finansowych. Zgodnie z doniesieniami medialnymi najpoważniejsze oskarżenia, w tym odnośnie niezgodnego z prawem wykorzystania środków finansowych, dotyczą m.in. komisarza generalnego UNRWA. Holandia i Szwajcaria już zawiesiły finansowanie UNRWA na skutek zarzutów zawartych w raporcie.W związku z tym zwracam się z zapytaniami:
Czy KE była świadoma nieprawidłowości zawartych w raporcie biura ds. etyki UNRWA w momencie podjęcia decyzji o przeznaczeniu dodatkowych 21 milionów Euro? W jaki sposób KE sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy przekazywanych przez UE dla UNRWA i czy skala nieprawidłowości nie świadczy o braku właściwego nadzoru nad wydatkowaniem środków europejskich podatników? Jakie działania KE podejmie w celu zapobieżenia wykorzystywania pieniędzy unijnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem w przyszłości i czy do czasu wyjaśnienia bulwersujących zarzutów KE, podobnie jak Szwajcaria i Holandia, zamierza zawiesić wypłatę środków na działalność UNRWA?”

Leave a Reply