Single Blog Title

This is a single blog caption
25 Lipiec 2019

Anna Fotyga pyta Komisję Europejską o umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur

#AnnaFotyga zwróciła się do Komisji Europejskiej z pytaniem dotyczącym umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a krajami Mercosur (Wspólny Rynek Południa: Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj). Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji.
Po 20 latach negocjacji Unia Europejska i południowoamerykański Mercosur (Wspólny Rynek Południa: Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj) osiągnęły polityczne porozumienie ws. utworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu. Umowa znosząca cła na sprzedawane do UE owoce, napoje i kawę oraz ułatwiająca sprzedaż mięsa i cukru ma zacząć obowiązywać za dwa lata.
Jestem zwolenniczką wolnego handlu lecz zapisy umowy budzą duże wątpliwości. Dbanie o dobrostan zwierząt należy do historycznego i kulturowego dorobku całej wspólnoty europejskiej. Jedną z najważniejszych wartości UE jest również ochrona środowiska i ambitne cele ekologiczne. Obawiam się, że zapisy umowy nie będą zachęcały do polepszania dobrostanu zwierząt ani do
działań na rzecz klimatu, gdyż będą podnosiły koszty produkcji rolnej w UE.
Dlatego zwracam się do KE z pytaniami:
Jakie działania zamierza podjąć KE w celu zrównoważenia odmiennych wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt i norm ochrony środowiska w krajach Mercosur z kosztownymi wymaganiami obowiązującymi rolników państw członkowskich UE?
Czy produkty importowane z krajów Mercosur będą musiały spełniać unijne wymogi dobrostanu zwierząt oraz oznaczania produkcji i wykorzystywania (m.in. jako pasze) roślin modyfikowanych genetycznie?
Czy wiadomo, jak efekty umowy mogą rozłożyć się na poszczególne kraje członkowskie UE oraz jakie instrumenty będą finansowane ze środków zapowiedzianego przez Komisarza Hogana funduszu 1 mld Euro, tworzonego na wypadek problemów rynkowych wywołanych przez umowę?

Leave a Reply