Single Blog Title

This is a single blog caption
06 Maj 2019

Pilotażowy projekt oczyszczenia mórz z broni chemicznej

Anna Fotyga wraz z belgijskim europosłem Markiem Demesmaekerem kontynuują działania na rzecz oczyszczenia europejskich mórz z min, niewybuchów i broni chemicznej. Kolejnym konkretnym krokiem w tym kierunku jest złożony pilotażowy projekt mający na celu badanie, monitorowanie oraz usuwanie zalegającej na dnie toksycznej spuścizny wojen XX wieku. Złożony projekt jest częścią procedury budżetowej UE na rok 2020.

Leave a Reply