Single Blog Title

This is a single blog caption
09 Maj 2019

Europejska Debata Gospodarcza

W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku podczas Europejskiej Debaty Gospodarczej dyskutowali kandydaci do Parlamentu Europejskiego z sześciu komitetów. Spotkanie zorganizowały trzy największe w regionie organizacje przedsiębiorców: Pracodawcy Pomorza, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Anna Fotyga podczas debaty kandydatów do Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się m.in. o gazociągu Nord Stream 2, o strefie euro, a także o podwójnych standardach towarów na terenie UE⏬
➡️Jestem przewodniczącą podkomisji bezpieczeństwa i obrony PE. W tej funkcji kieruje wszystkimi misjami SEDE, a w zasadzie całego Parlamentu. W tym na wschód od naszych granic. To stabilizuje sytuację bezpieczeństwa
➡️Wprowadzanie euro nie byłoby korzystne. W Polsce dokonaliśmy transferów społecznych, które spowodowały zupełnie inne prognozy wzrostu dla Polski
➡️Jeśli chodzi o równą jakość towarów byłam współautorką interpelacji, do Komisji, żeby występowała w tej sprawie z inicjatywą. Uzasadnienie tej interpelacji spowodowało, że Komisja uznała ją za zasadniczą. Spowodowała podjęcie działań Komisji
➡️Nie podobają mi się podwójne standardy. Nie podobają mi się sytuacje, w których dochodzi do presji na nadmierną integrację w dziedzinach, w których dokonano już działań szkodliwych. Tutaj przykład unii energetycznej, która nie potrafi odwrócić jak dotąd NordStream2.

 

Leave a Reply