Single Blog Title

This is a single blog caption
05 Kwiecień 2019

Spotkanie z delegacją z Norwegii

Anna Fotyga spotkała się z grupą Norwegów zajmujących się bezpieczeństwem i obroną, przebywających z wizytą studyjną w Brukseli. Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy UE-Norwegia oraz UE-NATO w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, a także szereg kwestii bilateralnych polsko-norweskich.

Leave a Reply