Single Blog Title

This is a single blog caption
05 Kwiecień 2019

Podsumowanie pięciu lat przewodniczenia SEDE

„Polskie doświadczenie parlamentarne jest dobrą podstawą pełnienia tego typu funkcji, pozwala na zebranie różnych punktów widzenia oraz prowadzenie swobodnej i demokratycznej debaty. Omawiając zagrożenia na południu i wschodzie granic Unii Europejskiej, starałam się należytą uwagę poświęcić zagrożeniom dla naszego regionu. Stąd cyklicznie w agendzie SEDE pojawiały się punkty dotyczące nie tylko Gruzji czy Ukrainy, ale również bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego oraz militaryzacji Obwodu Królewieckiego. Istotnym wyzwaniem było przyspieszenie inicjatyw w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Zwolennikom integracji w tej dziedzinie zawsze przypominałam, iż warunkiem dalszej integracji jest wspólne postrzeganie wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa. Stąd duży nacisk kładłam na współpracę Unii Europejskiej z NATO oraz Stanami Zjednoczonymi i Kanadą” – Anna Fotyga podsumowała przewodniczenie przez pięć lat podkomisji bezpieczeństwa i obrony.

Leave a Reply