Single Blog Title

This is a single blog caption
18 Kwiecień 2019

Anna Fotyga o sprzedaży produktów różnej jakości w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Europie Zachodniej

“Od początku kadencji walczyłam z podwójnymi standardami produktów sprzedawanych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Zachodzie Europy. Już w 2016 roku złożyłam z grupą europosłów z regionu, ponad podziałami politycznymi, oświadczenie pisemne, w którym wzywaliśmy Radę Europejską do zajęcia się tym problemem. Następnie w 2017 roku złożyliśmy interpelację do Komisji Europejskiej wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty. Chociaż Komisja próbowała bagatelizować problem, doprowadziliśmy w końcu do tego, że nie mógł on być dłużej ignorowany. W 2018 roku Komisja podjęła pierwsze konkretne działania w tym zakresie. Cieszę się, że Parlament Europejski postanowił opowiedzieć się po stronie konsumentów z naszej części Europy, w tej – moim zdaniem – skandalicznej sprawie.”
Wczoraj Parlament Europejski w Strasburgu poparł przepisy zakazujące sprzedaży produktów gorszej jakości w Europie Środkowej i Wschodniej od tych sprzedawanych w Europie Zachodniej: 474 głosy za, 163 przeciw i 14 wstrzymujących się.

Listę osób, które od początku walczyły w tej sprawie, można znaleźć pod wspomnianymi inicjatywami, które zapoczątkowały cały proces.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
http://www.europarl.europa.eu/…/doc…/O-8-2017-000019_PL.html

Leave a Reply