Single Blog Title

This is a single blog caption
21 Listopad 2018

Przeciwdziałanie zagrożeniom CBRN

Gotowość UE do przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze stosowania broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN) była tematem warsztatów zorganizowanych przez SEDE, z udziałem ekspertów z renomowanej paryskiej instytucji Fondation pour la Recherche Stratégique.
Ten niezwykle istotny problem omawiano także na przykładzie sprawozdania specjalnego ETO nr 14/2018 pt. „Europejskie centra doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych – niezbędne są dalsze postępy”, z udziałem członka ETO Bettina Jakobsen.

Leave a Reply