Single Blog Title

This is a single blog caption
15 Listopad 2018

Anna Fotyga: Proces wyborczy pozostaje przede wszystkim kompetencją państw członkowskich

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, jedna z debat podczas sesji plenarnej poświęcona była wzmocnieniu odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrała europoseł PiS,  Anna Fotyga.

 Anna Fotyga podkreśliła, że zagrożenie tego rodzaju jest problemem coraz powszechniejszym i dotyczy nie tylko wyborów do Parlamentu Europejskiego. „Wszystkie wybory w każdym z państw członkowskich wymagają dużej odporności na zewnętrzne, wrogie ataki, ale także prywatne interesy” – mówiła przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony w PE (SEDE). Jak dodała, „to rolą rządów, krajowych ustawodawców, jak również mediów społecznościowych i społeczeństwa obywatelskiego jest budowanie świadomości istniejących zagrożeń i odporności na nie”. „Oczywiście także Unia i NATO mają tutaj dużą rolę do odegrania, w szczególności w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa”– mówiła eurodeputowana wskazując na potrzebę współdziałania obydwu organizacji.  Anna Fotyga podkreśliła także znaczenie transatlantyckiej współpracy. Zdaniem przewodniczącej SEDE lekcje wyciągnięte z rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, a także w innych częściach świata, umożliwiły współpracę ponad podziałami politycznymi w zwalczaniu tych zagrożeń. „Ponieważ celowe ingerowanie w procesy wyborcze jest naruszaniem podstawowych praw człowieka, to rolą polityków i osób publicznych jest uczulanie na tego typu zabiegi” – mówiła Anna Fotyga podkreślając także wagę rzetelnego dziennikarstwa.  Odnosząc się do wystąpienia komisarz Very Jurovej  Anna Fotyga przypomniała, iż proces wyborczy pozostaje nadal domeną  państw członkowskich UE. Zwróciła także uwagę, iż gracze zewnętrzni, w tym Rosja, dopasowali wrogie działania do specyfiki atakowanych państw. „W związku z tym musimy być ostrożni tworząc wspólnotowe mechanizmy obrony przed nimi, aczkolwiek powinniśmy blisko współpracować” – uczulała europoseł PiS.

W komisji spraw zagranicznych PE (AFET) powstają obecnie rekomendacje dla Rady dotyczące ochrony przed wrogą propagandą ze strony państw trzecich. Autorem dokumentu jest Anna Fotyga.

Leave a Reply