Single Blog Title

This is a single blog caption
21 Sierpień 2018

Wizyta na Litwie

Wizytę na Litwie Anna Fotyga rozpoczęła od złożenia kwiatów wspólnie z Urszulą Doroszewską Ambasador RP na Litwie na cmentarzach na Antokolu oraz Rossie. Anna Fotyga złożyła również kwiaty w miejscu urodzenia Marszałka w Zułowie, a także w Glinciszkach i Ponarach. Także podczas pobytu w Pikieliszkach oraz Mejszagole, gdzie niedawno otwarto Plac im. Lecha Kaczyńskiego, Anna Fotyga rozmawiała z miejscowymi Polakami.

Jutro Anna Fotyga weźmie udział w międzynarodowej konferencji pod patronatem prezydenta Valdasa Adamkusa “Odbudowa odporności europejskiej i transatlantyckiej”.

Leave a Reply