Single Blog Title

This is a single blog caption
12 Sierpień 2018

Spotkanie Strzebielinkowców

Dnia 12 sierpnia 2018 r. w Strzebielinku odbyło się Spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców.
Od 13.12.1981 – 23.12.1982 w Strzebielinku funkcjonował Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych – jeden z największych w kraju. Internowano tu większość działaczy z Regionów Gdańskiego i Słupskiego, członków KK zatrzymanych w siedzibie „S” w Gdańsku, a także działaczy Regionów Toruńskiego, Bydgoskiego i Zachodniopomorskiego. W Ośrodku przebywało łącznie 491 osób. Odosobnieni działacze „Solidarności” mieszkali w 16-osobowych celach, zaś w samym Ośrodku funkcjonowała surowa cenzura a opieka medyczna praktycznie nie istniała.
Anna Fotyga wzięła udział w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Strzebielinek, która rozpoczęła się o godz. 10:00 przed tablicą pamiątkową na na murze dawnego obozu internowanych. Po okolicznościowych przemówieniach, podczas których była Minister SPraw Zagranicznych RP przypomniała, iż w Ośrodku przebywali m.in. Lech Kaczyński czy Andrzej Gwiazda, przybyli oficjele złożyli wiązanki kwiatów. Następnie w Gniewinie, o godz. 11:30 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów. W tejże parafii znajduje się historyczny drewniany krzyż z wyrytymi na nim inicjałami twórców-więźniów.
W marcu 1982 r. Tadeusz Szczudłowki wykonał projekt wielkiego, drewnianego krzyża internowanych, który stał się niebawem ośrodkiem modlitwy i skupienia. Poinformował o swoim zamiarze tylko zaufanych kolegów. Krzyż budowali po kryjomu, w stolarni znajdującej się na terenie obozu. Nieocenionej, bezinteresownej pomocy udzieliła im grupa zwykłych więźniów, przywożonych do pracy w Strzebielinku z Wejherowa. Dla nich największą nagrodą była możliwość umieszczenia na nim swojego nazwiska.

Leave a Reply