Single Blog Title

This is a single blog caption
05 Lipiec 2018

Oświadczenie w sprawie dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Od kilku dni w Polsce duże emocje budzi projekt dyrektywy dotyczącej ochrony praw autorskich w internecie. W Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu komisja JURI przyjęła mandat PE na negocjacje ostatecznego kształtu zapisów w procedurze zwanej trilogiem, czyli negocjacji Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. W poniedziałek po ogłoszeniu mandatu Anna Fotyga wraz z grupą europosłów podpisała wniosek o odrzucenie mandatu wypracowanego w komisji JURI, a w konsekwencji uruchomienie nowej procedury ustalenia stanowiska PE przez całą izbę. Głosowanie nad odrzuceniem mandatu odbędzie się w czwartek. Wcześniej Anna Fotyga podejmowała także inne działania w tej sprawie, w tym wystosowała z grupą ponad stu europosłów list do sprawozdawcy raportu, domagając  się zmiany restrykcyjnych zapisów nowego prawa autorskiego. 

 

OŚWIADCZENIE DELEGACJI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ODNOŚNIE DO DYREKTYWY WS. PRAW AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim popiera wniosek o podważenie mandatu negocjacyjnego dla raportu w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym autorstwa niemieckiego europosła Axela Vossa.
Sprawozdanie przyjęte przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI) wzbudza ogromne wątpliwości dotyczące granic ingerencji instytucji publicznych w wolność wypowiedzi w sieci, filtrowanie treści w intrenecie oraz potrzebę zapewnienia równowagi między prawami twórców a obowiązkami platform internetowych.
Wątpliwości dotyczące potencjalnych negatywnych skutków przyjętej dyrektywy są wystarczającym uzasadnieniem dla ponownego rozważenia decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Podważenie mandatu negocjacyjnego pozwoli na ponowną dyskusję na temat kształtu art. 11 i art. 13 oraz wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw – także tych, które nie mają uzasadnienia.
Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w PE zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom bezprawnego wykorzystywania treści objętych prawem autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim twórcom prawa do otrzymania adekwatnego wynagrodzenia za ich pracę. Jednocześnie uważamy, że mechanizm egzekwowania tych praw w warunkach jednolitego rynku cyfrowego nie może oznaczać ograniczania swobody wypowiedzi, cenzurowania treści oraz blokowania dostępu do informacji pochodzących z niezależnych źródeł, a takie zagrożenia niesie ze sobą raport Axela Vossa.
Uważamy, że rozpatrzenie projektu dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym na kolejnej sesji plenarnej jest niezbędne w kontekście wielu wątpliwości podnoszonych przez internautów i ekspertów. Potrzebujemy ponownej, transparentnej debaty na forum całego Parlamentu Europejskiego, która uwzględni obawy użytkowników internetu. Taka debata będzie mogła się odbyć tylko w przypadku odrzucenia mandatu negocjacyjnego w czwartkowym głosowaniu.

 

Leave a Reply