Anna Fotyga spotkała się z prezydentem Burkiny Faso Rochem M. C. Kaboré. Głównym tematem rozmowy były zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie Sahelu oraz rola Burkiny Faso w ramach grupy G-5 Sahel. Odwołując się do ostatnich doświadczeń podczas wizyt w regionie, w tym misji SEDE w Mali, Anna Fotyga podkreśliła znaczenie wsparcia udzielanego regionowi zarówno przez UE jak i poszczególne państwa, w tym Stany Zjednoczone i Francję. Anna Fotyga doceniła także wysiłek Burkiny Faso w walce z terroryzmem i wkład w stabilizację regionu.

Anna Fotyga odwołując się do przykładów historycznego, pozytywnego zaangażowania Polski w Afryce, podkreśliła, iż należy zwalczać mocno zakorzenione przyczyny problemów, zapewnić młodym ludziom szanse i możliwości rozwoju, by nie zwracali się ku terroryzmowi oraz nie decydowali się na migrację.

Bezpieczeństwo w regionie Sahelu i rola G-5 Sahel będą tematem najbliższego posiedzenia SEDE.