Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Czerwiec 2018

Posiedzenie EKR w Sofii

Wczoraj w stolicy Bułgarii rozpoczęły się dni studyjne grupy EKR. Dzisiejszy dzień rozpoczął się od spotkania z premierem Bułgarii Bojko Borysowem.

„Rozmawialiśmy o przebiegu bułgarskiej prezydencji w Radzie UE, przyszłości Europy.

Przebieg prezydencji przedstawiła dzisiaj także minister Liljana Pawłowa” – mówi przebywająca w Sofii Anna Anna Fotyga, dodając, iż obecni podczas spotkań polscy europosłowie poruszyli także toczące się w Brukseli i Luksemburgu sprawy polskie, w tym procedurę art. 7  TUE,  przedstawiając nasze racje.

„Nieodmiennie uważam, iż w trudnej sytuacji międzynarodowej przewodnictwo państw  regionu Europy Środkowej i Wschodniej jest ważnym wydarzeniem. Doceniam rolę Bułgarii w stabilizacji i bezpieczeństwie Bałkanów. Mam nadzieję, że proces ten będzie kontynuowany przez prezydencję austriacką”- mówi Anna Fotyga.

 

Leave a Reply