Single Blog Title

This is a single blog caption
25 Czerwiec 2018

Na SEDE o strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego, wojnie hybrydowej…

W programie obrad znalazły się m.in. przygotowania do szczytu NATO, wymiana poglądów na temat zagrożeń hybrydowych, komunikacji strategicznej oraz działań kontrwywiadowyczych, z udziałem Sylvia Kainz-Huber, Head of Unit (I.5, Defence 2), DG GROW, European Commission; – Giles Portman, Team Leader – Head of East Stratcom Task Force, EEAS; Mr. Gábor Iklódy, Director of Crisis Management and Planning Directorate (CMPD), EEAS.
Istotnym punktem było także omówienie Planu działania dotyczącego wdrożenia strategii UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego – wymiana poglądów z następującymi osobami: – Gergana Karadjova, prezydencja bułgarska, przedstawiciel przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, Bułgaria – Bernhard Friess, dyrektor ds. polityki morskiej i niebieskiej gospodarki, DG MARE, Komisja Europejska – Paweł Herczyński, dyrektor ds. polityki bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom, ESDZ – ambasador Jorge Domecq, dyrektor generalny, Europejska Agencja Obrony

Zapis posiedzenia na stronie PE.

Leave a Reply