W piątek 8 czerwca w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się zorganizowana przez Annę Fotygę międzynarodowa konferencja “Europejskie i transatlantyckie doświadczenia w walce z zagrożeniami w cyberprzestrzeni”. Poniżej pełen program konferencji, którą śledzić można na żywo na profilu FB Biura Poselskiego Anny Fotygi

OTWARCIE KONFERENCJI
Anna FOTYGA
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych RP (2006-2007)

WYSTĄPIENIE
Krzysztof SILICKI
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
W imieniu Pana Marka ZAGÓRSKIEGO, Ministra Cyfryzacji

I. PANEL DYSKUSYJNY WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI

MODERATOR
Anna FOTYGA

PANELIŚCI
Michael CHERTOFF
Współprzewodniczący Globalnej Komisji ds. Stabilności Cyberprzestrzeni, Prezes Chertoff Group, Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (2005-2009)

Dr Khatuna MSHVIDOBADZE
Dyrektor, Cyberlight Global Associates; Starszy pracownik naukowy, Gruzińska Fundacja Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, USA

Prof. Martin C. LIBICKI
Akademia Morska Stanów Zjednoczonych (U.S. Naval Academy)

Jan HAVRANEK
Doradca, Wydział Planowania Polityk, Gabinet Sekretarza Generalnego NATO, Bruksela

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE

Tomasz ZDZIKOT, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej

II. PANEL DYSKUSYJNY
ODPORNOŚĆ NA ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI

MODERATOR
Jason WISEMAN
Doradca ds. zwalczania terroryzmu i ds. bezpieczeństwa w grupie EKR w Parlamencie Europejskim, były Sekretarz Generalny Atlantic Treaty Association, Bruksela

PANELIŚCI

Dr Nicole VAN DER MEULEN
Starszy analityk ds. strategii, Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), Europol, Holandia

Kmdr Por. Wiesław GOŹDZIEWICZ
Radca prawny, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, Polska

Dr Igor LOGINOV
Radca prawny, Centrum Sytuacyjne Cyberbezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Dr Konstantinos MOULINOS
Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci
i Informacji (ENISA), Grecja

Dr Adam LELONEK
Prezes Zarządu, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Polska

DYSKUSJA

PRZERWA KAWOWA

III. PANEL DYSKUSYJNY
BADANIA I INNOWACJE W DZIEDZINIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA: SZANSE
I ZAGROŻENIA

MODERATOR
Paweł LULEWICZ
Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polska

PANELIŚCI
Rafał STEPNOWSKI
Wiceprezes, Boeing DA&A, Jeppesen Polska

Dr Dariusz GOŁĘBIEWSKI
Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA, Polska

Maciej SUROWIEC
Manager ds. relacji z UE, Microsoft, Bruksela

Tomasz OSTASZEWSKI
Prezes Zarządu, Monolit IT, Polska

DYSKUSJA

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
Anna FOTYGA
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa
i Obrony Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych RP (2006-2007)