Single Blog Title

This is a single blog caption
17 Maj 2018

Parlament Europejski uderza w agresorów w cyberprzestrzeni

Komisja spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj sprawozdania dotyczące cyberobrony. W dokumencie znalazły się poprawki autorstwa Anny Fotygi, w tym dotyczące m.in. zacieśnienia współpracy UE z NATO, państwami członkowskimi oraz przedsiębiorstwami IT. Ważne poprawki dotyczą konieczności zwiększenia zdolności w zakresie precyzyjnego przyporządkowania źródła cyberataku (atrybucja), które stanowi zasadniczy komponent skutecznej cyberobrony i cyberprewencji. Do powstałego w podkomisji bezpieczeństwa i obrony (SEDE) sprawozdania przyjęta została także poprawka zalecająca dokonanie kompleksowego przeglądu oprogramowania, sprzętu i infrastruktury z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych przez instytucje [UE] w celu wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych programów i urządzeń oraz zakazu stosowania tych, które zostały potwierdzone jako szkodliwe, np. Kaspersky Lab. Poprawka autorstwa Anny Fotygi od kilku tygodni omawiana była na rosyjskich portalach oraz w branżowych mediach. Wczoraj do przyjętego już przez USA i Wielką Brytanię zakazu używania oprogramowania Kaspersky Lab dołączyła Holandia.

„Cieszę się, że w dokumencie zostały uwzględnione wszystkie moje poprawki. Uważam jednak, że dla skutecznego zwalczania ataku w przestrzeni teleinformatycznej niezbędna jest współpraca transatlantycka z najbardziej zaawansowanym technologicznie partnerem, czyli USA. W swoich działaniach Unia powinna w większym stopniu brać to pod uwagę” – mówi Anna Fotyga, sprawozdawca-cień raportu.

Sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej PE w Strasburgu za dwa tygodnie.

Leave a Reply