Single Blog Title

This is a single blog caption
18 Kwiecień 2018

O Wspólnej Polityce Rolnej, polityce spójności oraz instrumentach wsparcia sąsiedztwa

Podczas zamkniętego spotkania Konferencji Przewodniczących Komisji z komisarzem Güntherem H. Oettingerem odpowiedzialnym za budżet i zasoby ludzkie Anna Fotyga poruszyła kwestie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, podając szereg argumentów za utrzymaniem finansowania tych polityk na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Leave a Reply