Single Blog Title

This is a single blog caption
14 Kwiecień 2018

Gala rozdania nagród w konkursie „150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego”

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się gala rozdania nagród w konkursie „150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego”. Zarówno dzień i miejsce tego wydarzenia miały wymiar symboliczny – konkurs ogłoszony z okazji 150. rocznicy urodzin Ojca Polskiej Niepodległości miał swój finał w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w miejscu, gdzie robotnicy, stoczniowcy ogłaszali swoje 21 postulatów, miejscu walki o rzeczywistą niezależność od komunistycznych okupantów.

W uroczystości udział wzięło ponad 200 uczniów z całego województwa pomorskiego, zaś do udziału w samym konkursie głównym nadesłano prace z ponad 130 szkół.
Po przywitaniu gości przez organizator konkursu – Annę Fotygę Poseł do Parlamentu Europejskiego – wygłoszone zostały dwa krótkie wykłady historyczne. Jako pierwszy głos zabrał Pan Tadeusz Zbigniew Pluta – Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej, wnuk legionisty, oficera I Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zebrani na gali goście mogli dowiedzieć się o funkcjonowaniu i konstrukcji Legionów, ich liczebności i podejmowanych działaniach.

Drugi wykład wygłosił Dyrektor Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej – prof. Mirosław Golon.

Mimo tego, że w latach 80-tych XIX w. nie było żadnych szans na odzyskanie niepodległości, Józef Piłsudski zaczął wtedy swoją walkę o niezależną Rzeczpospolitą. Walkę, która trwała 30 lat, walkę o Ojczyznę, która prowadzona była pod hasłem „Obronimy!”

– mówił prof. Golon.
Uzupełnieniem wykładu było wspomnienie roli, jaką odegrał Józef Piłsudski w kształtowaniu niepodległej Polski oraz wspomnienie Ofiar Katynia.

Tam zginęła elita Rzeczypospolitej, elita, którą licznie tworzyli także obywatele Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego

– podkreślił dyrektor IPN.

Po części historycznej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Annę Fotygę laureatom konkursu. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z obu kategorii wiekowych zostali dodatkowo zaproszeni na „Wyjazd Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego” od Gdańska, przez Magdeburg, aż do Brukseli, gdzie również, na terenie Belgii, znajdują się liczne miejsca związane z życiorysem Marszałka.

Leave a Reply