Single Blog Title

This is a single blog caption
13 Marzec 2018

Prześladowani i zapomnieni? Anna Fotyga pyta o sytuację Chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Zgodnie z najnowszym raportem pt. „Prześladowani i zapomnieni?”, międzynarodowej organizacji pozarządowej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, sytuacja Chrześcijan na świecie znacząco pogorszyła się od 2015 roku. Szczególnie niepokojące sygnały o prześladowaniach docierają do Europy z państw Bliskiego Wschodu. Dzieje się tak pomimo przyjęcia 4 lutego 2016 r. przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. „ISIS/Daisz”. Dlatego niezwykle istotne jest ciągłe upominanie się o prawa Chrześcijan na Bliskim Wschodzie i nieustawanie w wysiłkach na rzecz pomocy prześladowanym. Anna Fotyga złożyła w tej sprawie interpelację poselską do Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federici Mogherini. Poniżej treść zapytania.

Dramatyczna sytuacja Chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Od ponad 2000 lat Chrześcijanie są częścią Bliskiego Wschodu. Tymczasem zgodnie z najnowszym raportem międzynarodowej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w latach 2015-2017 skala prześladowań Chrześcijan stale rosła. W wielu krajach Bliskiego Wschodu Chrześcijanie prześladowani są w okrutny sposób przez terrorystyczne organizacje islamskie, często przy milczącej bezczynności państwowych służb bezpieczeństwa. Chrześcijanie czują się zdradzeni przez własne państwo, co prowadzi do ich masowego exodusu z Bliskiego Wschodu. Jednym z krajów, gdzie dochodzi do prześladowań Chrześcijan na niespotykaną skalę jest Irak. Drastyczny spadek ilości Chrześcijan w tym państwie na przestrzeni lat obrazuje jak dramatyczna jest sytuacja tej grupy religijnej w Iraku: z ok. 1000000 Chrześcijan w 2003r. do mniej niż 200000 w 2017r. Z kolei w Syrii, według różnych źródeł, w przeciągu ostatnich 5 lat liczba wyznawców religii chrześcijańskich zmalała o dwie trzecie. Jednocześnie mnożą się przykłady wymazywania śladów chrześcijaństwa ze sfery publicznej. Sytuacja Chrześcijan w Iraku i Syrii wypełnia wszystkie przesłanki ludobójstwa określone w definicji przyjętej w Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, co potwierdził PE w swojej rezolucji z dnia 4 lutego 2016r.
Zwracam się do Wysokiej Przedstawiciel z zapytaniami:
Jakiego wsparcia udziela KE, aby zintensyfikować pomoc Chrześcijanom na Bliskim Wschodzie i zapobiec wymazaniu całej grupy religijnej z tego rejonu świata?
Jakie działania prowadzi WP w celu zagwarantowania Chrześcijanom z Bliskiego Wschodu prawa powrotu na ich ziemie?

Leave a Reply