Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Grudzień 2017

Łapówki, szantaże i tajne komunistyczne służby – w PE o Gazociągu Północnym

W siedzibie PE w Brukseli z inicjatywy europosłów EKR – Anny Fotygi oraz Andersa Vistisena – odbyło się spotkanie z duńskim dziennikarzem śledczym Jensem Høvsgaardem, autorem głośnej książki „Spionerne der kom ind med varmen „, ukazującej zaangażowanie byłych agentów KGB i Stasi w projekt Gazociągu Północnego. Dziennikarz ujawnił także brudne kulisy całej inwestycji, opisując metody szantażu i przekupstwa wobec europejskich polityków na poziomie ministerialnym w krajach takich jak Szwecja, Finlandia, Niemcy czy Dania.

Anna Fotyga wspominając śp. Lecha Kaczyńskiego mówiła, że jednym z priorytetów jego polityki było bezpieczeństwo energetyczne dla całej Europy. „Był pionierem w tej kwestii. Chciał, uczynić Europę silniejszą, m.in. poprzez zmniejszenie zależności od importu surowców energetycznych z kierunku rosyjskiego oraz dywersyfikację źródeł dostaw energii” – mówiła bliska współpracownica prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Anna Fotyga przypomniała, iż to właśnie dzięki zabiegom byłego prezydenta kwestia bezpieczeństwa energetycznego pojawiła się w dokumencie kończącym szczyt NATO w Rydze w 2006 roku, gdzie po raz pierwszy zawrócono uwagę na zagrożenia w tym sektorze.

Odnosząc się do budowy kontrowersyjnego gazociągu biegnącego na dnie morza Bałtyckiego z rosyjskiego Wyborgu do Greifswaldu w Niemczech, eurodeputowana podkreślała strategiczne znaczenie tego przedsięwzięcia. „To nie jest projekt ekonomiczny, lecz czysto biznesowy i polityczny. Dalej „ściska” Polskę, republiki bałtyckie i Ukrainę, coraz bardziej uzależniając nas od dobrej woli większych graczy, w szczególności Federacji Rosyjskiej” – mówiła przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w PE.

W swojej prezentacji Jens Hovsgaard wskazywał, iż cały projekt nie mógłby powstać bez metod stosowanych przez służby. Dziennikarz zbadał powiązania znanych polityków europejskich z Gazpromem i rosyjskimi służbami. Ustalił, że 5 z 6 prezesów tego koncernu związanych było wcześniej z KGB. Trafił również na dokumenty, potwierdzające, że Matthias Warnig, dyrektor zarządzający Nord Stream, był człowiekiem wywiadu NRD – Stasi. Dziennikarz uważa, że autorami całego tego gazowego przedsięwzięcia są agenci komunistycznych służb. Hovsgaard szeroko opisał także bliskie powiązania towarzyskie pomiędzy zaangażowanymi w projekt politykami, biznesmenami i byłymi oficerami służb komunistycznych.

Według Jensa Hovsgaarda, Gazociąg Nord Stream nie mógłby powstać bez aprobaty polityków krajów zachodnioeuropejskich, którzy bezrefleksyjnie zgodzili się na inwestycję, uzależniającą Europę od rosyjskiego gazu. Dziennikarz twierdzi, że wszystko stało się możliwe, dzięki rozgrywce Gazpromu, który wykorzystał metody zastraszania, lub przekupywania polityków.
Wskazał w tym kontekście na: byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, byłego szwedzkiego premiera Gorana Perssona – obecnie lobbysty na rzecz Gazociągu Północnego, oraz byłego fińskiego premiera Paavo Lipponena. Dziennikarz opisał też przestępcze techniki stosowane przez agentów do wpłynięcia na europejskich polityków, m.in. jednego z byłych kanclerzy Niemiec. Duńczyk opisał także schemat przekupywania lokalnych liderów, działaczy ekologicznych, a także partii politycznych poprzez finansowanie różnego typu projektów i konferencji. Groźby Rosji, o których wspomniał Jens Hovsgaard, to np. nałożenie sankcji lub embarga na produkty kraju ewidentnie krytycznego wobec projektu.

Zdaniem Hovsgaarda, mimo ewolucji w międzynarodowym układzie sił, wpływy decydujące o gazociągu Nord Stream pozostają niezmienne, tak jak i jego cel, którym jest zdominowanie europejskiego rynku przez rosyjskiego dostawcę oraz izolacja i pełne podporządkowanie Ukrainy.

„To, co jest bulwersujące, to jest szeroka panorama rozlicznych powiązań polityków w Europie, w Europie Zachodniej. Autor książki przede wszystkim zajmował się Danią, ale również pokazywał inne elementy. Mowa była oczywiście o powiązaniach byłego kanclerza Niemiec, o innych przedstawicielach sceny niemieckiej, byłych współpracownikach Stasi, którzy w tej chwili są bardzo wysoko ulokowani w Rosji, w strukturach Gazpromu i szczególnie projektu Nord Stream. To były naprawdę bulwersujące informacje” – oceniła zaprezentowane fakty Anna Fotyga.

W konferencji, współorganizowanej z duńskim europosłem A. Vistisenem, liczny udział wzięli pracownicy instytucji europejskich oraz akredytowani w Brukseli dziennikarze.

 

Leave a Reply