Single Blog Title

This is a single blog caption
PAP/Stefan Kraszewski
21 Październik 2017

Zmarł ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz

Dnia 20 października 2017 r., w wieku 77 lat zmarł ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Odszedł ciepły i serdeczny człowiek, kapłan oddany Bogu i bliźnim. W jego osobie dostrzec możemy nie tylko duszpasterza głoszącego Słowo Boże, ale także bohatera stającego zawsze w pierwszym szeregu w walce z komunizmem.
Był pierwszym kapelanem gdańskiej opozycji, pod dachem którego schronienie znaleźli działacze opozycji demokratycznej w latach 70. Jako proboszcz Bazyliki Mariackiej w 1978 r. współorganizował modlitwy w intencji aresztowanych Tadeusza Szczudłowskiego i Dariusza Kobzdeja, by dwa lata później umożliwić w kościele prowadzenie głodówek w sprawie ich aresztowań.
Podczas strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1981 r. był jednym z pierwszych, którzy pośpieszyli wesprzeć stoczniowców.
Bazylika Mariacka przez lata, gdy przewodził jej ks. inf. Stanisław Bogdanowicz, była domem dla prześladowanych przez aparat komunistyczny zwolenników i działaczy bloku demokratycznego. To na jej plebani ukrywali się w czasie stanu wojennego działacze „Solidarności” poszukiwani przez ówczesne władze. Także tam odbywały się zjazdy i spotkania żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK oraz pierwszy zjazd więźniarek Fordonu.
Jako znienawidzonego przez komunistów kapłana, próbowano zabić ks. Bogdanowicza wystrzeliwując w jego kierunku z rakietnicy w czasie, gdy duchowny odprawiał Mszę Św. w intencji Ojczyzny.
Zasługi księdza Bogdanowicza nie kończą się wraz z obaleniem komunizmu. Od 1979 r. przez wiele kolejnych lat ubiegał się o zwrot rozproszonych po wojnie dzieł sztuki zrabowanych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku (wiele z nich odzyskał) oraz mimo sprzeciwu władz, umożliwiał umieszczanie w kościele NMP tablic upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia oraz ofiary sowieckich i niemieckich represji.

Anna Fotyga łączy się w bólu z najbliższymi księdza Stanisława Bogdanowicza oraz składa najgłębsze kondolencje rodzinie, jak i całej kościelnej społeczności, dla której jest to ogromna strata.

Leave a Reply