Single Blog Title

This is a single blog caption
03 Październik 2017

Spotkanie z komisarzami ds. zewnętrznych UE

Anna Fotyga spotkała się z komisarzami odpowiedzialnymi za sprawy zewnętrzne Unii Europejskiej (Mogherini, Katainen, Malmström, Mimica, Stylianides). Podczas spotkania klastra komisarzy i przewodniczących komisji przewodnicząca SEDE odniosła się do obszaru bezpieczeństwa i obrony, wskazując również na pewne nieścisłości proceduralne, które utrudniają posłom SEDE pełny udział w procesie legislacyjnym. Anna Fotyga poinformowała komisarzy, iż chociaż w SEDE jest większościowe poparcie w zakresie zaproponowanych zmian, to jednak są też głosy odbiegające od tej linii. Anna Fotyga zabrała także głos w dyskusji dotyczącej Bałkanów Zachodnich oraz perspektyw wzmocnienia wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Leave a Reply