Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Październik 2017

Anna Fotyga przeciwna przyjęciu raportu nt. przyszłości finansów UE

Odpowiadając na ataki niektórych posłów PO, którzy zarzucają delegacji Prawa i Sprawiedliwości głosowanie przeciwko nielegislacyjnemu sprawozdaniu Jana Olbrychta pt. „Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE”, poniżej zamieszczamy wyjaśnienie do głosowania, jakie Anna Fotyga złożyła do protokołu w tej sprawie.

Głównym zarzutem wobec dokumentu jest postulat aby głosowanie wieloletnich ram finansowych odbywało się kwalifikowaną większością głosów, godząc w zasadę jednomyślności w Radzie. Spowodowałoby to sytuacje, w której Polska nie miałaby realnego wpływu na bieg najważniejszych spraw w UE. ,,Jeżeli zasada jednomyślności raz zostanie złamana, to już jej nie będzie nigdy’’ – ostrzegał śp. Lech Kaczyński.
Negatywnie oceniam pomysł zastąpienia dotychczasowego systemu środków własnych opartych na składkach członkowskich, zasobami własnymi UE, czyli de facto podatkami UE (wprowadzenie na unijnym szczeblu podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, a także podatku od transakcji finansowych i innych działalności finansowych, dochody związane z ochroną klimatu, takie jak opłaty transportowe czy ponoszone w związku z emisją CO2, podatek energetyczny, opłata paliwowa czy inna opłata związana z wykorzystywaniem paliw kopalnych). Kolejnym argumentem jest postulat aby WRF była uzgadniana na okres 10 lat co również mogłoby mieć negatywne skutki dla ram, które byłby przez to mniej elastyczne i nie odzwierciedlałby rzeczywistych potrzeb w tak szybko zmieniającej się sytuacji w Europie. Odrzucam także pomysł specjalnego mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro. Jest to postulat który zmierza do stworzenia Europy dwóch prędkości.
W rezolucji zawarto też pozytywne postulaty jak zwiększenie środków na politykę rolną czy funduszu spójności jednak w całości jest ona nie do zaakceptowania i godzi w interesy Polski.

Leave a Reply