Single Blog Title

This is a single blog caption
12 Sierpień 2017

80. rocznica ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD

Dnia 11 sierpnia 2017 r. Anna Fotyga uczestniczyła w uroczystym spotkaniu ad memoriam w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej.

80. rocznica antypolskiego rozkazu NKWD, czyli początku sowieckiego ludobójstwa na Polakach – obywatelach Związku Sowieckiego. Trwało ono aż do wybuchu II wojny światowej. W wyniku tego rozkazu, a także na skutek rozkazu „antykułackiego”, w ciągu kilku lat NKWD zamordowało około 250 tysięcy Polaków. Mordowano ich jako „polskich szpionów”, jako „religiantów”, jako „antysemitów” i pod każdym innym pretekstem. Żonom mordowanych „wragow naroda” nakazywano oddalenie się o 100 km od miejsca zamieszkania. Dzieci trafiały do sowieckich „dietskdomów” albo umierały z głodu.

– tak o tym wydarzeniu pisał Piotr Szubarczyk, autor prelekcji „To nie była <<okrutna pomyłka>>…”.

W gdańskich obchodach 80. rocznicy ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937-1938 w imieniu Anny Fotygi udział wziął pracownik biura posleskiego. Uroczystości u stóp pomnika Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim rozpoczęły się w samo południe od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Po wspólnej modlitwie i wystąpieniach oficjeli, zaproszeni goście złożyli kwiaty przy pomniku Golgoty Wschodu.

 

Leave a Reply