Single Blog Title

This is a single blog caption
13 Lipiec 2017

Sytuacji w Libii i Mali, wdrożenie deklaracji UE-NATO i ochrona infrastruktury kosmicznej

Ostatnie przed wakacjami posiedzenie SEDE skupiło się na współpracy UE- NATO oraz sytuacji w Libii i regionie Sahelu. Pierwszym punktem omawianym na posiedzeniu podkomisji bezpieczeństwa i obrony była ochrona infrastruktury kosmicznej na rzecz europejskiego bezpieczeństwa i obronności. W wymianie poglądów udział wzięli Alain Ratier, dyrektor generalny Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Philipp Brunet, dyrektor DG GROW.I ds. polityki kosmicznej, programu Copernicus i obronności w Komisji Europejskiej oraz Rolfem Densing, dyrektor operacyjny i szef Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych, ESA.

Natomiast przy drzwiach zamkniętych odbyła się debata nt. zmieniającej się sytuacjiw zakresie bezpieczeństwa w Libii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii embarga na broń i handlu ludźmi. W wymianie poglądów uczestniczyli generał brygady Lars Corneliusson, dyrektor wywiadu EUMS w ESDZ oraz Gerhard Conrad, dyrektor Centrum Analiz Wywiadowczych UE, ESDZ. Debata ta była niezwykle istotna z uwagi na przyszłotygodniową misję SEDE  do Rzymu, Katanii i Neapolu, gdzie europosłowie ocenią funkcjonowanie w obliczu kryzysu migracyjnego unijnych instytucji i misji.     Podczas posiedzenia omówiono także regionalizację operacji WPBiO w regionie Sahelu i bilans EUTM Mali. W dyskusji udział wziął kierownik działu ds. zintegrowanego planowania strategicznego w ESDZ Jacquesem Fradinem.   Dyskusja w tym punkcie odnosiła się do zmian, jakie zaszły w tym kraju od zeszłego roku, kiedy to SEDE odbyło misję do Mali.

Istotnym punktem środowego posiedzenia było wdrożenie wspólnej deklaracji UE-NATO przyjętej w Warszawie. W wymianie poglądów udział wzięli Tim S. Koster, dyrektor ds. polityki obronnej i zdolności NATO oraz Gábor Iklódy, dyrektor Dyrekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania, ESDZ.

Zdaniem Anny Fotygi, najciekawszy przebieg miało zamknięte spotkanie dotyczące sytuacji w Libii. „Dostarczyło ono europosłom wielu informacji niezbędnych w dalszej działalności, w tym podczas przyszłotygodniowej misji SEDE do Włoch” – powiedziała Anna Fotyga.

Leave a Reply