Single Blog Title

This is a single blog caption
22 Lipiec 2017

100. rocznica osadzenia komendanta LP Brygadiera Józefa Piłsudskiego

22 lipca 2017 r. Anna Fotyga wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 100. rocznicę osadzenia przez władze pruskie w gdańskim więzieniu komendanta LP Brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz Pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego – Szefa Sztabu I Brygady Legionów.
Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości, o godz. 13:00, zainscenizowane zostało przeprowadzenie przez patrol w umundurowaniu pruskim Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego z Holu Dworca Głównego w Gdańsku do aresztu.
Oficjalne obchody pod bramą aresztu rozpoczęły się o godz. 13:30 od odegrania Hymnu Państwowego. Historię więźniów specjalnych osadzonych w gdańskim areszcie przedstawił zebranym p. mjr Waldemar Kowalski. Po wystąpieniach, zebrani goście złożyli kwiaty pod Tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego oraz Tablicą na murze KM Policji.
Po oficjalnych uroczystościach Anna Fotyga wzięła udział w zwiedzaniu celi, w której więziono późniejszego Marszałka Polski. Ponadto zainteresowani mogli zapoznać się z historią pobytu w tym samym areszcie „Inki” i „Zagończyka” jednocześnie zwiedzając cele osadzonych.

Wydarzenie te zorganizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Leave a Reply