Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Czerwiec 2017

Dowódcy EUFOR ALTHEA i KFOR oraz komisarz J. King na SEDE

Generał sir James Everard, zastępca Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie i dowódca operacji EUFOR ALTHEA, Generał dywizji Giovanni Fungo, dowódca sił NATO w Kosowie (KFOR) oraz Ambasador Dragana Radulović, kierownik delegacji Czarnogóry przy NATO byli jednymi z goścmi osatniego posiedzenia SEDE poświęconemu m.in. sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bałkanów Zachodnich. W dyskusji udział wzięli także Eduard Auer, kierownik działu ds. Bałkanów Zachodnich, Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz Erwan Fouéré, były Specjalny Przedstawiciel EU i kierownik Delegacji do byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, starszy pracownik naukowy w Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Omówiono m.in. najdłużej trwającą misję NATO w historii, jaką jest misja w KFOR, a także misję EUFOR ALTHEA. Anna Fotyga zwróciła przy tym uwagę na bardzo pozytywne efekty zaangażowania w regionie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, jako przykład podajac Albanię. Prowadząca posiedzenie Anna Fotyga podkreśliła także, iż prowadzone ostatnio w bezpośredniej bliskości polskiej granicy ćwiczeń” Słowiańskie Braterstwo 2017″, z działem wojsk rosyjskich, serbskich i białoruskich, stoi w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Belgradu. Z kolei ambasador Dragana Radulović przedstawiła drogę Czarnogóry do członkostwa tego kraju w NATO.

Podczas ostatniego posiedzenia SEDE odbyła się  także wymiana poglądów z komisarzem ds. Unii Bezpieczeństwa sir Julianem Kingiem. Poruszono kwestię walki z terroryzmem i współpracy pomiędzy państwami europejskimi i instytucjami, w tym w zakresie wymiany danych. Rozmawiano także o zagrożeniach hybrydowych, w tym atakach cybernetycznych. Podczas posiedzenia zaprezentowano także badanie pt. „Współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu z krajami Południowego Sąsiedztwa”.
Pełny zapis dyskusji znajduje się po poniższym linkiem http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video

Leave a Reply