Single Blog Title

This is a single blog caption
17 Maj 2017

Mołdowa na rozdrożu

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji w Mołdowie. W imieniu grupy EKR głos zabrała Anna Fotyga, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE (SEDE).

Anna Fotyga wskazywała na najważniejsze problemy, z którymi boryka się obecnie Mołdowa.

„Pluralizm medialny i polityczny, wysokiej jakości dziennikarstwo, walka z korupcją i rosyjską propagandą to najlepsze sposoby na skierowanie Mołdowy w europejskim kierunku. Powinniśmy wysłać jak najszybciej jasny sygnał do Kiszyniowa, że niezbędne jest niezwłoczne działanie we wszystkich tych obszarach i że jest to podstawowy warunek naszego dalszego wsparcia finansowego dla tego kraju” – powiedziała europoseł PiS.

Fotyga, która w ubiegłym roku przygotowała przyjęty przez Parlament Europejski raport o dezinformacji i rosyjskiej propagandzie, podkreśliła, że w przypadku Mołdowy skala dezinformacji jest bardzo wysoka.

„Biorąc pod uwagę znużenie społeczeństwa i jego brak zaufania do własnych władz, musimy być odpowiedzialni i rzeczywiście działać na rzecz demokratycznej konsolidacji Mołdowy” – zaznaczyła przewodnicząca SEDE.

Na początku maja w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Anny Fotygi odbyła się konferencja „Mołdowa na rozdrożu” poświęcona sytuacji w Mołdowie z udziałem przedstawicieli opozycji i organizacji obywatelskich w tym kraju. Wojna informacyjna we wschodnim sąsiedztwie UE na przykładzie Mołdowy  omówiona została także na forum Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE.

Leave a Reply